UVJETI POSLOVANJA

 Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine Biroteka.si sastavljeni su skladno Zakonu o zaštiti potrošača (slov. ZVPot9), na temelju preporuka Gospodarske komore Slovenije i međunarodnih kodeksa za e-poslovanje. Internetskom trgovinom upravlja poduzeće Zrim-ko d. o. o. - pisarniški material.


Prilikom registracije u sustav posjetitelj stječe korisničko ime koje je jednako adresi njegove elektroničke pošte i lozinku. Korisničko ime i lozinka nedvojbeno definiraju i povezuju korisnika s unesenim podatcima. Registracijom posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo na kupnju. Lozinka je tajna i poznata samo korisniku. Korisnik je dužan osigurati vjerodostojne podatke i zaštitu podataka tako da u njegovo ime i njegovom lozinkom upravlja isključivo on, odnosno osoba koja je ovlaštena za njegovo zastupanje.


Opći uvjeti poslovanja definiraju rad internetske trgovine Biroteka, prava korisnika te poslovni odnos ponuđača i kupca.

 

 

DOSTUPNOST INFORMACIJA 

(sažetak iz zakona)

 

Ponuđač se obvezuje da će kupcu uvijek osiguravati ove informacije:

a) identitet poduzeća (ime i sjedište poduzeća, broj registra)

b) kontaktne podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon)

C) bitne značajke robe, odnosno usluga (uključujući postprodajne usluge i garancije)

d) dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga koji su u ponudi na web-mjestu trebali bi biti dostupni u razumnome roku)

e) uvjete dostave proizvoda ili izvršenja usluge (način, mjesto i rok dostave)

f) sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno definirane te mora biti jasno naznačeno sadrže li poreze i troškove prijevoza

g) način plaćanja i dostave

h) vremensku valjanost ponude

i) rok u kojem je još uvijek moguće odstupiti od ugovora i uvjeta za odstupanje; osim toga i o tome ako i koliko će kupac platiti vraćanje proizvoda

j) objašnjenje postupka prilikom žalbe, uključujući sve podatke o kontaktnoj osobi ili službi za kontakt s kupcima.

 

PONUDA ARTIKALA

 Za zadovoljstvo naših kupaca brinemo prvenstveno pažljivim i ažurnim unosom točnih informacija o našoj ponudi, posebnim sluhom za potrebe naših kupaca i zalaganjem za rješavanje teškoća, nesporazuma i zapleta; kao i činjenicom da stojimo na raspolaganju za dodatna objašnjenja i pomoć prije, za vrijeme i poslije kupnje.

 

 

NAČINI PLAĆANJA

 Ponuđač omogućuje ove načine plaćanja:

  • gotovinom ili platnom karticom pouzećem

  • doznakom na račun upravitelja internetske trgovine - Zrim-ko d. o. o., po predračunu/ugovoru

  • platnom karticom

Ponuđač kupcu izdaje račun na trajnome mediju, s raščlanjenem troškova i uputama kako odstupiti od kupnje i vratiti proizvode ako treba i ako je to moguće.

Kupoprodajni je ugovor (narudžba) u elektroničkom obliku pohranjena na poslužitelju ponuđača i kupcu je dostupna u svakome trenutku u njegovu korisničkome profilu.

Plaćenu robu možete preuzeti osobno na adresi: Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana.

 

CIJENE

 Cijene su radi lakšega pregleda izražene s PDV-om i bez njega.

 Najniža vrijednost narudžbe iznosi 1 EUR + PDV.

 Cijene vrijede u trenutku predaje narudžbe i njihova valjanost nije definirana unaprijed.

 Cijene vrijede u slučaju gore navedenih načina plaćanja, pod gore navedenim uvjetima. Unatoč iznimnim naporima koje ulažemo da bismo osigurali što ažurnije i točnije podatke, može se dogoditi da je podatak o cijeni pogrešan. U tome slučaju, odnosno u slučaju da se cijena artikla promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ponuđač će kupcu omogućiti odstupanje od kupnje i ujedno mu ponuditi najpovoljnije rješenje na obostrano zadovoljstvo.

 Kupoprodajni ugovor između ponuđača i kupca sklapa se u trenutku kada ponuđač potvrdi narudžbu (kupac primi elektronsku poruku o statusu Narudžba potvrđena). Od toga su trenutka sve cijene i drugi uvjeti definirani te vrijede za ponuđača, kao i kupca.

 

POSTUPAK KUPNJE

 1) Narudžba u listi čekanja/u pripremi/zaprimljena

Nakon što preda narudžbu, kupac prima obavijest putem elektronske pošte da je narudžba primljena na listu čekanja. Na tome koraku kupac ima mogućnost opozvati narudžbu u roku od jednog sata. Kupcu su na internetskoj stranici ponuđača uvijek dostupni iscrpni podatci o statusu i sadržaju narudžbe.

 

2) Narudžba potvrđena
Ako kupac ne opozove narudžbu, narudžba ide u daljnju obradu. Kad ponuđač pregleda narudžbu, provjerava dobavljivost naručenih artikala i povrtđuje, odnosno s razlogom odbija narudžbu. Ponuđač za provjeru podataka ili osiguravanje točnosti isporuke može pozvati kupca na njegov kontaktni broj telefona. Ugovor o kupnji naručenih artikala između kupca i ponuđača na tom je stupnju neopozivo sklopljen.

 

3) Roba otpremljena/pripremljena na preuzimanje
Ponuđač u dogovorenome roku priprema, šalje, odnosno priprema robu za osobno preuzimanje i o tome putem elektroničke pošte obavještava kupca.

 

ODSTUPANJE OD UGOVORA

 Kupac ima pravo bez navođenja razloga sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (slov. ZVPot) prodavača najkasnije u roku 15 dana od primitka robe obavijestiti da će vratiti kupljenu robu. Kupac nas može obavijestiti putem obrasca za vraćanje robe ili na kontaktnu adresu info@biroteka.hr. Vrijedi da je poruka poslana pravodobno ako je pošiljka predana u roku. Jedini trošak koji tereti potrošača u vezi s vraćanjem proizvoda jest izravni trošak vraćanja robe. Robu mora vratiti poduzeću najkasnije u roku 30 dana od poruke o povlačenju.


Primljenu robu kupac mora vratiti neoštećenu i u neizmijenjenoj količini, osim ako je roba bila uništena, pokvarena, izgubljena ili se njezina količina smanjila bez krivnje kupca. Općenito proizvodi koje vraćate moraju biti u originalnoj ambalaži, neoštećeni i nekorišteni. Mora biti priložena kopija računa. Poželjno je i slanje obrasca (popratnog dopisa) kojim se zahtijeva vraćanje robe, a čime se  ubrzava postupak vraćanja ili zamjene.


Ponuđač vraća cjelokupni iznos kupnje najkasnije u roku 30 dana od primitka vraćene robe. (Za poduzeća rok za vraćanje počinje teći od primitka potvrđenoga storna od strane kupca).


Kupac ne može vratiti robu pod navedenim uvjetima u ovim slučajevima:

  • za strojeve, uređaje, računalnu opremu, audio i video snimke te računalne programe, ako je kupac već otvorio sigurnosni pečat ili raspakirao robu iz originalne ambalaže

  • ako je riječ o isporuci knjiga

  • ako je proizvod napravljen prema uputama potrošača i prilagođen njegovim potrebama

  • ako je riječ o kvarljivome proizvodu ili proizvodu kojemu je već istekao rok uporabe (primjerice korišten CD-medij, tinte, toneri i drugi potrošni materijal, piće, hrana...)


U iznimnim slučajevima, kad artikli nisu vraćeni sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošaču nudimo otkup artikla s odgovarajućom odštetom koja se definira prilikom vraćanja. Otkup sa sniženom vrijednošću uvažava se uz potvrdu potrošača putem elektronske pošte. Potrošač koristi spomenutu otkupnu vrijednost isključivo uz narudžbe drugog artikla jednake ili više vrijednosti.

Ako počnete koristiti proizvode pa se predomislite, gubite pravo na odstupanje od ugovora.

(Obrazac za vraćanje artikala dostupan je na Moj Račun_Povijest narudžbi, klikom na »Podrobno« za željenu narudžbu.)

JAMSTVO

 

Artikli imaju jamstvo ako je tako navedeno na jamstvenome listu ili računu. Jamstvo vrijedi uz uvažavanje uputa na jamstvenome listu i predočenje računa. Jamstveni su rokovi navedeni na jamstvenim listovima ili računu. Informacija o jamstvu navedena je i na stranici s predstavljanjem artikla. Ako nema informacije o jamstvu, artikl nema jamstvo ili podatak u tome trenutku nije poznat. U tome slučaju kupac može kontaktirati ponuđača koji će osigurati ažurnu informaciju.

 

Proizvođač je sukladno zakonima dužan kupcu osigurati jamstvo za besprijekoran rad kupljene robe. Kupac može koristiti jamstvo izravno kod proizvođača ili njegova ovlaštenoga servisa. Kupac može koristiti jamstvo s jamstvenim listom i računom prodavača. Proizvođač je dužan obaviti jamstveni popravak u roku 45 dana od primitka robe, u protivnome mora zamijeniti artikl drugim, jednakovrijednim i besprijekornim artiklom. Kupac može koristiti jamstvo i kod prodavača, ali u tome slučaju vrijedi odredba iz prethodnoga stavka. Vraćanje robe pod jamstvom obavlja se sukladno uvjetima koje proizvođač navede na jamstvenome listu i kupac nema troškova s vraćanjem.

 

Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju nemarnog postupanja s proizvodima, nepravilne uporabe, mehaničkog oštećenja ili kvara uslijed više sile. Također prestaje vrijediti ako se proizvod prerađuje ili ako ga ugradi neovlaštena osoba (u slučaju ugradnje robe ovlaštene osobe račun ugradnje treba glasiti na kupca proizvoda).

 

DOSTAVA

Ponuđač će dostaviti robu u dogovorenome roku. Za narudžbe robe u vrijednosti više od 100 € s PDV-om i za proizvode kod kojih je to posebno navedeno, dostava je besplatna. Više o tome ovdje.

 

SIGURNOST

 Ponuđač koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranu osobnih podataka i plaćanja. Ponuđač u tu svrhu koristi 128-bitni SSL-certifikat koji je izdala organizacija koja je za to ovlaštena. Više o tome ovdje.

 

 

KOMUNIKACIJA

 Ponuđač će stupiti u kontakt s korisnikom preko sredstava komunikacija na daljinu samo ako se korisnik tome izričito ne protivi.

Reklamne elektroničke poruke sadržavat će ove elemente:

a) jasno i nedvojbeno bit će označene kao reklamne poruke

b) pošiljatelj će biti jasno naveden

c) različite akcije, promocije i druge marketinške tehnike bit će označene kao takve. Također će jasno biti definirani uvjeti sudjelovanja u njima:

d) bit će jasno predstavljen način odjave od prijema reklamnih poruka

e) želju korisnika da ne želi primati reklamne poruke ponuđač će izričito poštivati.

 

 

OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI

 Ponuđač se svim svojim snagama trudi osigurati ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni na njegovim stranicama. Unatoč tomu svojstva artikala, rok isporuke ili cijena artikala mogu se promijeniti tako brzo da ponuđač ne uspije popraviti podatke na internetskim stranicama. U tome će slučaju ponuđač obavijestiti kupca o izmjenama i omogućit će odstupanje od narudžbe ili zamjenu naručenog artikla. Premda se ponuđač trudi osigurati precizne fotografije prodajnih artikala, sve fotografije valja smatrati simboličnim. Fotografije ne osiguravaju svojstva proizvoda. Ponuđač pridržava pravo na izmjene uvjeta poslovanja bilo kada i na bilo koji način, bez obzira na razlog i bez prethodne obavijesti.

 

 MIŠLJENJA/KOMENTARI KORISNIKA

 Posredovanjem mišljenja ili komentara korisnik se izričito slaže s uvjetima uporabe i ponuđač dopušta objavu dijela ili cjelokupnoga teksta u svim elektronskim i drugim medijima. Ponuđač ima pravo koristiti sadržaj vremenski neograničeno i u bilo koju svrhu koja je u poslovnom interesu ponuđača, uključujući objavu u reklamnim ili drugim marketinškim sredstvima komunikacije. Autor mišljenja ujedno izjavljuje i jamči da je vlasnik materijalnih i moralnih autorskih prava za napisana mišljenja i komentare te da ta prava neisključivo i vremenski neograničeno prenosi na ponuđača.

 

ŽALBE I SPOROVI

 Svaku žalbu i reklamacije tretirat ćemo sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Ponuđač poštuje važeće zakone o zaštiti potrošača. Ponuđač se svim snagama trudi ispunjavati svoju dužnost uspostavljanja učinkovitoga sustava tretiranja žalbi i odrediti osobu s kojom u slučaju poteškoća kupac može komunicirati putem telefona ili elektronske pošte. Žalba se podnosi preko e-adrese info@biroteka.hr. Postupak obrade žalbe jest povjerljiv. Ponuđač će u roku od pet radnih dana potvrditi da je zaprimio žalbu te će obavijestiti i redovito izvješćivati o tijeku postupka i o tome koliko će je dugo razmatrati.

Ponuđač je svjestan da je suštinska značajka potrošačkoga spora, barem u onome što se odnosi na sudsko rješavanje, njegova nesrazmjernost između ekonomske vrijednosti podneska i troškova koji nastaju prilikom rješavanja samoga spora. To je također glavna zapreka da potrošač ne pokrene sudski spor. Zato se ponuđač svim snagama zalaže da se eventualni sporovi riješe sporazumno.