CIJENE

Cijene se radi lakšega pregleda zapisuju s PDV-om i bez njega.

Najniža vrijednost narudžbe iznosi 1€ + PDV.

Cijene vrijede u trenutku predaje narudžbe i njihova valjanost nije unaprijed definirana.

Cijene vrijede u slučaju gore navedenih načina plaćanja, pod gore navedenim uvjetima. Unatoč iznimnim naporima da bismo osigurali što ažurnije i točnije podatke, može se dogoditi da je podatak o cijeni pogrešan. U tome slučaju, odnosno u slučaju da se cijena artikla promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ponuđač će kupcu omogućiti odstupanje od kupnje i ujedno mu ponuditi najpovoljnije rješenje na obostrano zadovoljstvo.

Kupoprodajni ugovor između ponuđača i kupca sklapa se u trenutku kada ponuđač potvrdi narudžbu (kupac primi elektronsku poruku o statusu Narudžba potvrđena). Od toga su trenutka sve cijene i drugi uvjeti definirani te vrijede za ponuđača, kao i kupca.